ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ

Υπόστρωμα με αποθηκευτικό χώρο
Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.
Παραδίδεται με αγκοπιάτο.